Aanbod

 

Individueel op maat gemaakt coachings/begeleidings traject

 

• Psycho-educatie over Autisme, ADHD of ADD

• Ondersteuning bij psycho-sociale problemen

• en andere hulpvragen

 

 

Individuele training

 

• faalangst-reductietraining

Tijdens de faalangst-reductietraining wordt veel aandacht besteed aan negatieve gedachten die men heeft. Deze negatieve gedachten worden uitgedaagd en vervangen door positieve of neutrale gedachten.

 

• Sociale vaardigheidstraining

In de sociale vaardigheidstraining worden een groot aantal sociale vaardigheden besproken en vergroot.

 

• Weerbaarheidstraining

Socialevaardigheidstraining en de faalangst-reductietraining. De training wordt op maat gemaakt.

 

• Remwegtraining (Stop-denk-doe)

Met behulp van het Stop-Denk-Doe principe leren mensen op het goede moment 'de rem' erop te zetten. Deze training is o.a. zeer geschikt voor mensen met ADHD.

 

• Breingeheimen

Een training voor kinderen/jongeren die willen leren leren. Het gaat zowel om de theorie als om het praktisch gebruik ervan.

 

 

Groepstrainingen

 

• Rots en watertraining

De Rots en Watertraining is een psycho-fysieke training waarin o.a. intrinsieke mensen worden geprikkeld tot meer actie in relatie tot de omgeving en extrinsieke (agressieve) mensen leren om zich op sommige momenten beter te kunnen beheersen.

 

• ABC-training

Een training over agressie in combinatie met communicatie.

 

• Remwegtraining

Met behulp van het Stop-Denk-Doe principe leren mensen op het goede moment 'de rem' erop te zetten. Deze training is o.a. zeer geschikt voor mensen met ADHD.

 

• Sociale vaardigheidstraining

In de sociale vaardigheidstraining worden een groot aantal sociale vaardigheden besproken en vergroot.

 

• Breingeheimen

Een training voor kinderen/jongeren die willen leren leren. Het gaat zowel om de theorie als om het praktisch gebruik ervan.

 

• Faalangst-reductietraining

Tijdens de faalangst-reductietraining wordt veel aandacht besteed aan negatieve gedachten die men heeft. Deze negatieve gedachten worden uitgedaagd en vervangen door positieve of neutrale gedachten.