Werkwijze

 

• Intake-gesprek.

In dit gesprek worden de individuele behoeftes besproken. Elk traject is namelijk maatwerk. De mogelijkheden van een traject zullen doorgesproken worden, zodat u een idee krijgt van wat u kunt verwachten.

 

• Het Traject

In het eerstvolgende gesprek wordt het  plan voorgelegd, besproken en waar nodig aangepast. Het definitieve plan zal voor akkoord door alle partijen ondertekend worden.

Hierna zal gestart worden met het afgesproken traject.

 

• Nazorg

Een gesprek waarin gevraagd wordt naar de tevredenheid? Ook wordt besproken of er nog andere vragen dan wel problemen zijn waar men hulp bij wil.